روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 65

صدور گواهی ثبت اختراع سامانه شبیه‌ساز نرم‌افزاری پلتفرم ماهواره و محموله تصویربرداری

خبر داخلی
صدور گواهی ثبت اختراع سامانه شبیه‌ساز نرم‌افزاری پلتفرم ماهواره و محموله تصویربرداری
1399/12/05
08:31:11