روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 55

صدور گواهی ثبت اختراع "طراحی و ساخت سیستم خنک‌کاری با اسپری آب دیفیوزر فلزی در تست زمینی موتور سوخت جامد فضایی"

خبر داخلی
صدور گواهی ثبت اختراع
1400/07/07
18:55:38