روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 61

طرح برتر اولین دوره رقابت طرح‌های پژوهشی، ایده‌ها و تجارب بانوان فعال در کسب و کارهای فضاپایه معرفی شد

خبر داخلی
طرح برتر اولین دوره رقابت طرح‌های پژوهشی، ایده‌ها و تجارب بانوان فعال در کسب و کارهای فضاپایه معرفی شد
1400/07/19
16:10:45