روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 162

مراسم ادای احترام و غبارروبی از مزار شهدای علم و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
مراسم ادای احترام و غبارروبی از مزار شهدای علم و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1400/11/05
13:10:16