روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 86

مراسم رونمایی از گواهی تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
مراسم رونمایی از گواهی تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد
1400/06/29
12:10:00