روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 100

مرکز نوآوری فضای نو با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران برگزار می‌کند: رویداد تقاضامحور حوزه فضایی "NewSpace event ۱" با حضور شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی

خبر داخلی
مرکز نوآوری فضای نو با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران برگزار می‌کند: رویداد تقاضامحور حوزه فضایی
1400/08/16
15:12:49