روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 154

نشست صمیمانه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با پرسنل معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد

خبر داخلی
نشست صمیمانه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با پرسنل معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد
1400/08/25
19:34:39