روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 122

وبینار "تجاری سازی سرریز فناوری‌های فضایی" در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
وبینار
1400/04/23
19:25:35