روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

وبینار تخصصی " طراحی و شبیه‌سازی سلول خورشیدی دارای متمرکز کننده و بررسی عملکرد الکتریکی و حرارتی " برگزار شد

خبر داخلی
وبینار تخصصی
1400/06/20
12:10:41