روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 46

وزیر ارتباطات در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات: حضور رسانه منصف و مطلع در ساحت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است

خبر دولت
وزیر ارتباطات در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات: حضور رسانه منصف و مطلع در ساحت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است
1401/02/28
10:54:52