روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 94

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تثبیت لایه لئو با پرتاب ماهواره‌های جدید

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تثبیت لایه لئو با پرتاب ماهواره‌های جدید
1401/02/06
14:07:52