روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 123

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین گرامی‌داشت روز فناوری فضایی:

خبر داخلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین گرامی‌داشت روز فناوری فضایی:
1400/11/14
20:56:07