روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 46

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌نماید: اولین دوره "رقابت طرح‌های پژوهشی، ایده‌ها و تجارب بانوان فعال کسب و کارهای فضاپایه"

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌نماید: اولین دوره
1400/07/18
17:40:46