روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 177

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت میکروکاوشگر ماه

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌کند: اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت میکروکاوشگر ماه
1400/10/25
14:25:52