روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

پژوهشگاه فضایی ایران به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند: وبینار روش‌های ارزش‌گذاری فناوری

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند: وبینار روش‌های ارزش‌گذاری فناوری
1400/09/17
12:04:10