روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 127

چگونگی شکل‌گیری مرکز نوآوری فضای نو از زبان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
چگونگی شکل‌گیری مرکز نوآوری فضای نو از زبان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران
1399/10/01
11:55:55