روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 33

"گزارش تصویری برگزاری آموزش نحوه استفاده صحیح از کپسول‌های اطفاء حریق در پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی"

خبر
1400/04/01
10:07:21
جهت اطفاء حریق، واکنش مناسب در ثانیه‌های اولیه شروع حریق بسیار مهم می‌باشد و با استفاده صحیح از کپسول‌های اطفا حریق می‌توان از گسترش و بحرانی شدن حریق و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر پیشگیری نمود، در همین راستا واحد آتش نشانی اداره ایمنی پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، آموزش تئوری و عملی استفاده صحیح و کارآمد از کپسول‌های اطفاء حریق را برای کلیه پرسنل پژوهشکده در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۰ صبح، برگزار نمود.