روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

اجلاس وزرای اقتصاد ترکیه و قطر به میزبانی دکتر واعظی برگزارشد

خبر دولت
اجلاس وزرای اقتصاد ترکیه و قطر به میزبانی دکتر واعظی برگزارشد
1396/05/14
21:00:03