روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 94

آخرین وضعیت تمام ماهواره‌های ایرانی/ امسال پرتاب ماهواره خواهیم داشت

خبر دولت
آخرین وضعیت تمام ماهواره‌های ایرانی/ امسال پرتاب ماهواره خواهیم داشت
1397/07/09
13:00:58