روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

آذری جهرمی در آیین افتتاح دسترسی ۱۰۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات:

خبر دولت
آذری جهرمی در آیین افتتاح دسترسی ۱۰۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات:
1399/03/24
13:35:30