روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 24

آذری جهرمی در سومین روز متوالی از الکامپ ۲۵ بازدید کرد؛ گفت و گوی صمیمی وزیر ارتباطات با استارت‌آپ‌ها و نمایندگان اپراتورها

خبر دولت
آذری جهرمی در سومین روز متوالی از الکامپ ۲۵ بازدید کرد؛ گفت و گوی صمیمی وزیر ارتباطات با استارت‌آپ‌ها و نمایندگان اپراتورها
1398/04/29
17:04:23