روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 71

آذری جهرمی طی یادداشتی مطرح کرد؛ وظیفه دولت و نقش مردم برای داشتن هوای پاک

خبر دولت
آذری جهرمی طی یادداشتی مطرح کرد؛ وظیفه دولت و نقش مردم برای داشتن هوای پاک
1398/10/02
14:52:12