روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

آغاز به کار دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه / رونمایی از تمبر این کنگره با حضور وزیر ارتباطات

خبر دولت
آغاز به کار دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه / رونمایی از تمبر این کنگره با حضور وزیر ارتباطات
1396/04/12
11:16:58