روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 81

آغاز رسمی فعالیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم از امروز

خبر دولت
آغاز رسمی فعالیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم از امروز
1396/05/30
12:03:19