روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 17

افتتاح و بهره برداری از سه طرح بزرگ زیرساختی ارتباطاتی در سیستان و‌بلوچستان

خبر دولت
افتتاح و بهره برداری از سه طرح بزرگ زیرساختی ارتباطاتی در سیستان و‌بلوچستان
1397/06/12
15:38:18