روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 40

افتتاح پروژه‌های ارتباطی با سرمایه ای بالغ بر ۱۸۴ میلیارد تومان در آذربایجان غربی

خبر دولت
افتتاح پروژه‌های ارتباطی با سرمایه ای بالغ بر ۱۸۴ میلیارد تومان در آذربایجان غربی
1398/02/31
21:46:12