روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

افتتاح پنج پروژه ارتباطاتی سیستان و بلوچستان به سرمایه گذاری بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان

خبر دولت
افتتاح پنج پروژه ارتباطاتی سیستان و بلوچستان به سرمایه گذاری بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان
1396/09/11
17:23:08