روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

افتتاح ۱۹پروژه ICT در استان کرمان/ ۲۰۴۴ روستای استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

خبر دولت
افتتاح ۱۹پروژه ICT در استان کرمان/ ۲۰۴۴ روستای استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند
1396/04/15
16:16:59