روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

بازدید دکتر واعظی از ستاد انتخابات کشور و مرکز کنترل و عملیات شبکه وزارت ارتباطات/ تاکنون هیچ اختلال ارتباطی در سطح کشور گزارش نشده است

خبر دولت
بازدید دکتر واعظی از ستاد انتخابات کشور و مرکز کنترل و عملیات شبکه وزارت ارتباطات/ تاکنون هیچ اختلال ارتباطی در سطح کشور گزارش نشده است
1396/02/29
22:01:30