روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن اورجینال های تمبر موزه ارتباطات

خبر دولت
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن اورجینال های تمبر موزه ارتباطات
1396/03/29
14:00:04