روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 55

با امضای تفاهمنامه‌ وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری؛ پارک اقتصاد دیجیتال پردیس راه‌اندازی می‌شود

خبر دولت
با امضای تفاهمنامه‌ وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری؛ پارک اقتصاد دیجیتال پردیس راه‌اندازی می‌شود
1399/03/19
11:49:14