روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 107

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات: ​رییس جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معارفه شد

خبر دولت
با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات: ​رییس جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معارفه شد
1398/03/02
12:01:27