روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 26

با حکم آذری جهرمی: مشاور وزیر ارتباطات در امور ایثارگران منصوب شد

خبر دولت
با حکم آذری جهرمی: مشاور وزیر ارتباطات در امور ایثارگران منصوب شد
1399/02/13
11:25:57