روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

با دستور وزیر ارتباطات؛ کیفیت شبکه ارتباطی کشور در دهه اول محرم رصد می‌شود

خبر دولت
 با دستور وزیر ارتباطات؛ کیفیت شبکه ارتباطی کشور در دهه اول محرم رصد می‌شود
1399/06/01
19:07:20