روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 103

براری، رئیس سازمان فضایی ایران: امسال سه ماهواره ناهید ۱، ظفر و پارس ۱ در مدار قرار می‌گیرند

خبر دولت
براری، رئیس سازمان فضایی ایران: امسال سه ماهواره ناهید ۱، ظفر و پارس ۱ در مدار قرار می‌گیرند
1398/06/03
10:41:51