روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم

خبر دولت
برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم
1396/10/23
15:33:47