روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

بهره‌برداری از ایستگاههای دریافت اطلاعات ماهواره‌ای واگذار می‌شود

خبر دولت
بهره‌برداری از ایستگاههای دریافت اطلاعات ماهواره‌ای واگذار می‌شود
1397/04/09
10:13:19