روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 36

به مناسبت روز جهانی ارتباطات: چهار طرح مهم ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد

خبر دولت
به مناسبت روز جهانی ارتباطات: چهار طرح مهم ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد
1398/02/29
14:00:38