روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات انجام می شود؛ رونمایی از برخی پروژه های ارتباطی در کشور

خبر دولت
به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات انجام می شود؛ رونمایی از برخی پروژه های ارتباطی در کشور
1398/02/25
13:54:41