روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 38

بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسب چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

خبر دولت
بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسب چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
1397/11/25
09:13:50