روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 94

تست ماهواره‌های ایرانی با موفقیت پاس شد

خبر فضایی
تست ماهواره‌های ایرانی با موفقیت پاس شد
1397/10/15
09:53:42