روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

تسلیت آذری‌جهرمی در پی شهادت تعدادی از کارکنان وزارت ارتباطات افغانستان

خبر دولت
تسلیت آذری‌جهرمی در پی شهادت تعدادی از کارکنان وزارت ارتباطات افغانستان
1398/02/01
13:45:27