روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

تقدیر و تشکر آذری جهرمی از کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

خبر دولت
تقدیر و تشکر آذری جهرمی از کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
1397/06/24
09:15:39