روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

توسعه ارتباطات در استان کردستان شتاب می گیرد/ افتتاح ۲۲۰ میلیارد تومان پروژه های ارتباطی در سنندج

خبر دولت
توسعه ارتباطات در استان کردستان شتاب می گیرد/ افتتاح ۲۲۰ میلیارد تومان پروژه های ارتباطی در سنندج
1398/03/22
14:56:43