روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

حذف اپلیکیشن های بومی در اپل، مقابله با حرکت ایران در عرصه تکنولوژی است/ وزارت امورخارجه و ارتباطات این موضوع را پیگیری می کنند

خبر دولت
حذف اپلیکیشن های بومی در اپل، مقابله با حرکت ایران در عرصه تکنولوژی است/ وزارت امورخارجه و ارتباطات این موضوع را پیگیری می کنند
1396/06/05
13:41:37