روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 59

حکم مدیر عامل پست بانک ایران تایید شد؛ ابلاغ انتظارات وزیر ارتباطات از مدیر عامل جدید پست بانک ایران

خبر دولت
حکم مدیر عامل پست بانک ایران تایید شد؛ ابلاغ انتظارات وزیر ارتباطات از مدیر عامل جدید پست بانک ایران
1398/02/09
13:48:21