روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 37

دریافت روزانه ۲۰۰ گیگابایت اطلاعات از ماهواره‎ها ​در مرکز فضایی ماهدشت

خبر دولت
دریافت روزانه ۲۰۰ گیگابایت اطلاعات از ماهواره‎ها ​در مرکز فضایی ماهدشت
1397/07/17
11:39:27