روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 51

در دیدار آذری جهرمی با الخویلدی تاکید شد: خدمات ارتباطی به زائران اربعین حسینی بهبود می یابد

خبر دولت
در دیدار آذری جهرمی با الخویلدی تاکید شد: خدمات ارتباطی به زائران اربعین حسینی بهبود می یابد
1397/08/06
08:04:36