روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

دیدار دکتر واعظی با وزرای کشورهای افریقایی/ آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ICT

خبر دولت
دیدار دکتر واعظی با وزرای کشورهای افریقایی/ آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ICT
1396/03/25
14:08:18