روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

رصد آتش سوزی هورالعظیم از طریق ماهواره‌ها

خبر دولت
رصد آتش سوزی هورالعظیم از طریق ماهواره‌ها
1397/06/07
20:14:04